Gübreler

Gübreler , Bir diğer önemli etken ise gübredir. Bitkiler de, insanlar ve hayvanlar gibi, gelişebilmek için beslenmek zorundadırlar. Gübre, içinde bitkiyi besleyecek olan maddelerin bulunduğu bileşiklerdir. Bitkisel üretimde daha iyi verim alabilmek için gübre kullanımı bir hayli önemlidir. Bitkiyi besleyebilmek ve bitkiden alınabilecek en yüksek verim ve kaliteyi alabilmek amacıyla toprağı besin maddeleri bakımından zenginleştirmek için uygulanır.

Gübrelerin toprağa ya da doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine de gübreleme denir. Bitkiler ihtiyacı olan besini kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Eğer toprakta, yetiştirilen bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa toprağa bitki besin maddesi verilerek bu ihtiyaç giderilir. Bu işleme de gübreleme denir. Toprağın besin değerini arttırmak için genellikle çiftlik gübresi tercih edilmekle birlikte, çiftlik gübresi yeterli ölçüde bulunamamakta, diğer gübrelere başvurulmaktadır. Toprağı beslerken önce toprağın hangi besinlere ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece gübre, bitkinin isteği olan cinsten, en uygun miktarlarda ve en uygun zamanlarda toprağa verilmelidir.

DOĞRU GÜBRELEME

Toprağı beslemeden önce ihtiyacı olduğu besin maddelerini bilmek gerekir. Bu sebeple gübre toprağa uygun olduğu miktar ve zamana dikkat edilerek, bitkinin istediği cinste verilir. Ekonomik ve çevreye duyarlı bir gübreleme yapabilmek için bitkinin ihtiyaç duyduğu gübrenin cinsini ve miktarını bilmek ve bu gübreleri toprağa en uygun bir biçimde uygulamak gerekir. Rastgele atılan gübreler hem ekonomik zarara hem de hem de çevresel sorunlara yol açmaktadır. Doğru bir gübreleme için öncelikle bilinmesi gereken şey; topraktaki besin maddelerinin miktarıdır. Topraktaki besin maddelerinin miktarını bilmek için toprak analizi gerekir. Bu amaç için kurulmuş laboratuarlarda topak analizi yapılır. Bu analizler sonucunda bitkinin toprakta kullanabileceği besin elementi miktarları belirlenir. Böylece bitkinin o toprakta yetişmesi ve iyi bir ürün alabilmesi için hangi besin maddesi eksik olursa olsun, bu eksikliği giderecek olan gübre miktarı ve kalitesi toprağa verilir.

Gübreler yapılarına göre işletme ve ticari gübre olmak üzere iki gruba ayrılır.

İŞLETME GÜBRELERİ

Hayvan gübresi, yeşil gübre, kemik unu, kan tozu, boynuz ve tırnak tozu gibi gübrelerdir. Bunlar içerisinde en çok hayvan gübresi kullanılmaktadır.

Ahır Gübresi; Ahır hayvanları ile bunların katı dışkı ve yatak artıklarının karışımına ahır gübresi denir. Ahır gübreleri, bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenleyerek toprak yapısını iyileştirir.

Yeşil Gübre; Önemli gübrelerden biri de yeşil gübredir. Yeşil gübre genellikle baklagil bitkilerinden seçilir. Baklagiller havadaki azottan yararlanan, köklerinde azot depolayan ve toprağı azotla zenginleştiren bitkilerdir.

TİCARİ GÜBRELER

Ticari gübreler yaygın olarak kullanılan gübrelerdir. Ticari gübreler bir veya daha fazla besin maddesini bir arada içerir. Çiftlik gübrelerinden farkı yüksek miktarda bitki besin maddesi içermesi ve suda kolayca çözünmesidir. Ticari gübreler içerdikleri besin maddelerine göre sınıflandırılır.

Azotlu Gübreler; amonyum sülfat, amonyum nitrat ve üre içerir.

Fosforlu Gübreler; Süperfosfat ve triple süperfosfat adıyla bilinmektedir. 

Potasyumlu Gübreler; Potasyum sülfat ve potasyum nitrat içermektedir.

SEO & TASARIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.