Tohumlar Ve Gübreler

Tohumlar Ve Gübreler , Son zamanlarda alternatif alanların tarıma katılması için harcanan çabaya rağmen ekilebilir alanlar neredeyse son sınırına gelmiştir. Bu sebeple ekilen alanlardaki üretimin verimliliği son derece önem taşımaktadır. Bu önemli etkenlerden biri de tohumdur. Ürünün yetiştirilmesi sırasında bütün şartları maksimum düzeyde tutsak dahi alacağımız ürün, verim ve kalite kullandığımız toprağın genetik değerine bağlı olacaktır. Son yıllarda tohum üretiminde çeşitli çalışmalar yapılmakta, yüksek kalitede tohumlar elde edilmektedir.

Tarım faaliyetlerinde tohum büyük önem taşımaktadır. Ürün yetiştiriciliğinin başında yer alan tohum, tarımsal girdilerin en önemlisidir. Tarım yapılacak tarlada kaliteli ve verimli ürünler yetiştirebilmek için kaliteli tohumlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler tohuma büyük önem vermiş, bu konuda birçok araştırma yapmış ve büyük yatırımlar yapmışlardır. Eskiden mısırda dekara verim 250-300 kg idi. 800-1000 kg iken buğdayda verim dekara 190-200 kg ile 250-500 kg arasında değişmekte, patateste ise 2500-3000 kg arasında değişmektedir. 6000-7000 kg’a ulaşırken. Genetik iyileştirmelerin verim artışına katkısı %50 civarında olmasına rağmen, tohum replasmanının ek maliyet artışı %2’yi geçmemektedir.

Genetik değeri yüksek olmayan tohum seçildiği taktirde kullanılan diğer malzemeler hiçbir ek bir katkı sağlamayacaktır. Aksine, kullanılan malzemeler boşuna kullanılmış olmakla beraber üreticiyi de zarara sokacaktır. Peki kaliteli tohum nasıl anlaşılır? Tohum iri, ağır olmalı. Çünkü böyle tohumların oğulcuğu güçlüdür, canlıdır. Yedek besin depoları da doludur. Bu sayede, bitki çabucak serpilip büyüyebilir. Tohum taze, sağlam olmalıdır. Bayatlamış, zayıf taneli, hastalıklı, kırık, böcek yenikli, küflü, donuk renkli tohumlarda çimlenme gücü ya pek azdır, ya da hiç yoktur. İyi ve kaliteli tohum, tohumluk değeri yüksek olan tohumdur. İyi bir tohumda fiziksel, biyolojik ve genetik değerler yüksektir. İyi tohum bitkisel üretimde başarılı olmanın en önemli şartıdır. Böylece verimli tohumların kullanılmasıyla toprak işleme, gübreleme, sulama, zararlılarla mücadele gibi diğer tarımsal uygulamalardan maksimum şekilde yararlanılır.

GÜBRELER

Bir diğer önemli etken ise gübredir. Bitkiler de, insanlar ve hayvanlar gibi, gelişebilmek için beslenmek zorundadırlar. Gübre, içinde bitkiyi besleyecek olan maddelerin bulunduğu bileşiklerdir. Bitkisel üretimde daha iyi verim alabilmek için gübre kullanımı bir hayli önemlidir. Bitkiyi besleyebilmek ve bitkiden alınabilecek en yüksek verim ve kaliteyi alabilmek amacıyla toprağı besin maddeleri bakımından zenginleştirmek için uygulanır.

Gübrelerin toprağa ya da doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine de gübreleme denir. Bitkiler ihtiyacı olan besini kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Eğer toprakta, yetiştirilen bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa toprağa bitki besin maddesi verilerek bu ihtiyaç giderilir. Bu işleme de gübreleme denir. Toprağın besin değerini arttırmak için genellikle çiftlik gübresi tercih edilmekle birlikte, çiftlik gübresi yeterli ölçüde bulunamamakta, diğer gübrelere başvurulmaktadır. Toprağı beslerken önce toprağın hangi besinlere ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece gübre, bitkinin isteği olan cinsten, en uygun miktarlarda ve en uygun zamanlarda toprağa verilmelidir.

SEO & TASARIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.