Tohumlar

Tohumlar , Bitkisel üretim; Toprak, su, iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, zirai ilaçlar, tarım makineleri, tohumlar gibi girdiler kullanılarak yapılır. Bitkisel üretimde verimlilik ve kalite artışı bu girdiler kullanılarak sağlanmaktadır. Burada sayılan en önemli tarımsal girdi tohumdur. Tarımsal faaliyetlerde tohumun yeri ve önemi büyüktür. Ürün yetiştiriciliğinin başında yer alan tohum, en önemli tarımsal girdidir. Büyük bir tarım potansiyeli olan bir alanda yüksek verim ve kaliteli ürün elde edebilmek için kaliteli tohumlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler tohuma büyük önem vermiş, bu konuda birçok araştırma yapmış ve büyük yatırımlar yapmışlardır. Tohum sektörü dünya çapında bir sektör haline gelmiş ve dünya ticaretinde önemi artmıştır. Bir yandan hibrit tohumların önemi artarken, yerli tohumların üretime kazandırılması ve geliştirilmesi konusu gıda güvenliği açısından büyük önem kazanmıştır.

Dünya toplam tohum ithalatı 3 867 351 tondur. Bunun %3,5’i sebze tohumları, %0,2’si çiçek tohumları ve %96,4’ü tarla bitkileridir. Değer olarak toplam 10313 milyon ABD Doları’nın %34,2’si sebze tohumu ithalatına, %2,5’i çiçek tohumu ithalatına ve %63,3’ü tarla bitkileri tohum ithalatına aittir.

Tohumlar

Ürünün yetiştirilmesi sırasında bütün şartları maksimum düzeyde tutsak dahi alacağımız ürün, verim ve kalite kullandığımız toprağın genetik değerine bağlı olacaktır. Son yıllarda tohum üretiminde çeşitli çalışmalar yapılmakta, yüksek kalitede tohumlar elde edilmektedir. Genetik değeri yüksek olmayan tohum seçildiği taktirde kullanılan diğer malzemeler hiçbir ek bir katkı sağlamayacaktır. Aksine, kullanılan malzemeler boşuna kullanılmış olmakla beraber üreticiyi de zarara sokacaktır. Peki kaliteli tohum nasıl anlaşılır? Tohum iri, ağır olmalı. Çünkü böyle tohumların oğulcuğu güçlüdür, canlıdır. Yedek besin depoları da doludur. Bu sayede, bitki çabucak serpilip büyüyebilir. Tohum taze, sağlam olmalıdır. Bayatlamış, zayıf taneli, hastalıklı, kırık, böcek yenikli, küflü, donuk renkli tohumlarda çimlenme gücü ya pek azdır, ya da hiç yoktur. İyi ve kaliteli tohum, tohumluk değeri yüksek olan tohumdur. İyi bir tohumda fiziksel, biyolojik ve genetik değerler yüksektir. İyi tohum bitkisel üretimde başarılı olmanın en önemli şartıdır. Böylece verimli tohumların kullanılmasıyla toprak işleme, gübreleme, sulama, zararlılarla mücadele gibi diğer tarımsal uygulamalardan maksimum şekilde yararlanılır.

Tohum seçerken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Bunlar;

 •  Saf olması
 •  Karışık, içinde yabancı ot, zararlı ot tohumları ve hastalıklı taneler bulunmaması
 •  Kendi ürünümüzden tohumluk ayırıyorsak bu tohumluğun selektörden geçirilip ilaçlanarak ekilmesi
 •  Ekilen tohumdan iyi bir çimlenme ve çıkış sağlayabilmesi için tanelerin gelişmelerini tamamlamış olmaları
 •  Mümkün olduğu kadar aynı yıl hasat edilmiş ürünlerin tohumluklarının kullanılması
 • Geçmiş yıllara ait tohumlar kötü şartlarda depolanmışsa tohumların çimlenme ve sürme güçlerinde azalma 

Tohumlar

Tohumun genetik değeri o tohumun kapasitesini gösterir. Tohum seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik tohumun genetik değeridir. Düşük genetik kapasiteye sahip bir tohum seçildiğinde, yetiştirme teknikleri ve tarımsal mücadele yöntemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, tohumun genetik kapasitesi düşük olduğu için verim artışı yeterli olmayacaktır. Genetik potansiyeli yüksek bir çeşidin tohumu kullanıldığında uygun ıslah yöntemleri ile çeşidin genetik kapasitesine ulaşılabilir ve yetiştirilen üründe verim artışı sağlanabilir.

Bir tohumun en önemli genetik değerleri şunladır;

 •  Yüksek verim kapasitesi olması,
 •  Pazarın istediği kaliteye sahip bulunması,
 •  Her yıl istikrarlı verim vermesi,
 •  Yetişme süresi olarak istenen erkenciliğe sahip olması,
 •  Kışa, kurağa, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmasıdır. 

SEO & TASARIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.