Product Information

Güvenli

Diflubenzuron 10 SC, sivrisinek ve karasineklerin larva dönemlerinde uygulanan ve kesin sonuç veren larvasittir. (Diflubenzuron 10 SC WHO tarafından içme suyu havzalarında kullanılabilen ürünler listesinde yer almaktadır.)

Bileşimi

%10 Diflubenzuron Uygulama Alanları

Sivrisinek larvalarının ürediği, beslendiği ve yaşadığı yerler olan bataklık, göl, gölet, drenaj, sulu otluk alanlar, çeltik tarlaları, binaların bodrum katlarındaki su birikintileri ve fosseptik çukurlarına rahatlıkla uygulanabilir. Karasinek larvalarının ürediği, her türlü organik atıkların olduğu yerlere hayvan gübrelerinin biriktirdiği alanlara, çöp toplama alanlarındaki çöpün üzerine uygulanır.

Larvalara Etkisi

Diflubenzuron 10 SC, Sivrisinek ve karasinek larvalarının en dış tabakasında (kutikula) bulunan kitin (N-acetiylglucosamine) sentezini engelleyerek etki eder. Sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı son derece etkili bir üründür. Uzun süre kalıcı olan bu ürünü ayda bir uygulayarak son derece başarılı bir mücadele yapılmış olur.

Uygulama Periyodu

Diflubenzuron 10 SC; Sivrisinek larvalarına karşı 28 günlük periyotlarla, Karasinek larvalarına karşı ise 20 günlük periyotlarla uygulanmalıdır