Product Information

KULLANILACAĞI ZARARLI BÖCEKLER

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi Uygulama alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama miktarı Uygulama dozu
Karasinek Boş Kapalı Alanlarda Pulvarizatör ile uygulanır 20 ml.ürün+ 5L su 50 ml karışım / m2 25 mg a.i/m2

 

Altlık Böceği – Alphitobius Diaperinus Boş Kapalı Alanlarda Pulvarizatör ile uygulanır 500 ml.ürün + 100L su 200 ml karışım / m2 125 mg a.i/m2
Sivrisinek Açık Alanlarda Soğuk Sisleme Cihazı ile uygulanır. 400 ml.ürün + 124,6 L su 5L karışım/ha 2g.a.i./ha
Karasinek Açık Alanlarda Soğuk Sisleme Cihazı ile uygulanır. 400 ml.ürün+ 49,6 L su 5L karışım/ha 5g.a.i./ha
Pire Boş Kapalı Alanlarda Pulvarizatör ile uygulanır 200 ml.ürün + 100 L su 160 ml karışım / m2 40 mg.a.i./m2
Kene Boş Kapalı alanlarda Pulvarizatör ile mesken ve mesken çevresi 200 ml.ürün + 100 L su 160 ml karışım / m2 40 mg.a.i./m2

KULLANIM ŞEKLİ: Tablo’nun “Uygulama alanı ve şekli” bölümünde gösterildiği miktarlarda seyreltilerek belirtilen miktar uygulanır.

 

Kullanım Metodu:

 

* Bit-pire,kene gibi zararlılara karşı ortam ilaçlamasında 5 L suya 10 ml ürün ilave ediniz,Kuşların direkt olarak yüzüne püskürtmeyiniz.

 

*Altlık böceği,kırmızı bit (red miles) kümes zararlılarına 5 L suya 25 ml ürün ilave ediniz ve spreyleme yöntemi ile uygulayınız.

 

Kaliteli orijinal formulasyon: Etkinliği ispatlanmış , Cypermethrin bazlı üründür.

 

Uzun süreli etki: İnsektisit partikülleri yüzey üzerinde kalarak uzun süre etkisini devam ettirir